Trang chủ Cửa hàng Mắt kính nam kính cận nam MERCEDES M2020 B
Giảm giá!

MERCEDES M2020 B

6.499.000  4.850.000 

Thương Hiệu:

Mắt kính hàng hiệu chính hãng Mercedes

Nsx: Rodenstock Gmbh

ElsenheimerstraBe33

D-80687 Munchen

Tròng: tròng mẫu

Chất liệu gọng: titanium

Màu sắc : Nâu trà

Mô tả

Mắt kính hàng hiệu chính hãng Mercedes

Nsx: Rodenstock Gmbh

ElsenheimerstraBe33

D-80687 Munchen

Tròng: tròng mẫu

Chất liệu gọng: titanium

Màu sắc : Nâu trà