Trang chủ Cửa hàng Mắt kính nam kính cận nam MERCEDES M6006 C

MERCEDES M6006 C

6.000.000 

Thương Hiệu:

Mắt kính hàng hiệu chính hãng Mercedes

Nsx: Rodenstock Gmbh

ElsenheimerstraBe33

D-80687 Munchen

Tròng: tròng mẫu

Chất liệu gọng: titanium

Màu sắc : vàng đồng nhám

Mô tả

Mắt kính hàng hiệu chính hãng MERCEDES M6006 C có tem chống hàng giả Bộ Công An và thẻ bảo hành chính hãng với giá tốt nhất

Mắt kính hàng hiệu chính hãng Mercedes

Nsx: Rodenstock Gmbh

ElsenheimerstraBe33

D-80687 Munchen

Tròng: tròng mẫu

Chất liệu gọng: titanium

Màu sắc : vàng đồng nhám